طرح کارورزی فارغ التحصیلان دانشگاهی

طرح کارورزی فارغ التحصیلان دانشگاهی

معرفی طرح کارورزی فارغ التحصیلان دانشگاهی جهت آشنایی دانشجویان و فارغ التحصیلان با سامانه جدید کارورزی و مهارت آموزی


در تاریخ ۱۳۹۸/۳/۲۹ ساعت ۸:۲۹:۵۵ پژوهشیمعرفی طرح کارورزی فارغ التحصیلان دانشگاهی جهت آشنایی دانشجویان و فارغ التحصیلان با سامانه جدید کارورزی و مهارت آموزی که توسط اداره کار و امور اجتماعی ارائه شده و از طریق لینک زیر در دسترس می باشد.

 

portaltvto.com/karvarzi