همایش ملی شکلات، قهوه و شیرین کننده های طبیعی

همایش ملی شکلات، قهوه و شیرین کننده های طبیعی

برگزاری همایش ملی شکلات، قهوه و شیرین کننده های طبیعی در دانشگاه اصفهان


در تاریخ ۱۳۹۸/۳/۲۹ ساعت ۸:۱۹:۱ پوستردانشگاه اصفهان با همکاري مرکز پژوهشی فرآورده هاي طبیعی و زیستی دارویی، گروه زیست شناسی دانشگاه اصفهان، گروه طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و دانشگاه صنعتی اصفهان در نظر دارد، ملّی شکلات، قهوه و شیرین کننده همایش هاي طبیعی همراه با کارگاه و نمایشگاه اسناد تاریخی مرتبط و غرفه هاي ارائه محصولات را در تاریخ 22 آبان ماه 1398در دانشگاه اصفهان برگزار نماید.

جهت اطلاعات بیشتر، به سایت همایش به آدرس  ccns.ui.ac.ir جهت ثبت نام و ارسال مقاله مراجعه نمائید.
 

مهلت ارسال خلاصه مقالات تا 20 مردادماه 1398 و پذیرش مقالات به دو صورت پژوهشی و مروري خواهد بود.

 

آدرس دبیرخانه همایش اصفهان، خیابان هزارجریب، دانشگاه اصفهان، ساختمان مرکزي، مجتمع
پزوهشی دانشگاه، مرکز پژوهشی فرآورده های طبیعی و زیستی داروئی. تلفن : 03137932397

شماره همراه : 09902840451 ، پست الکترونیکی: mbiology.products@gmail.com