Responsive image

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد

برگزاری شورای پژوهشی


در تاریخ ۱۳۹۸/۲/۲۵ ساعت ۱۰:۱۲:۲۶ اطلاعیه های مهمبا توجه به برگزاری شورای پژوهشی واحد در روز دوشنبه مورخ 98/02/23 آندسته از دانشجویان که پروپوزال خود را جهت تصویب در شورا ارائه داده بوده اند می توانند برای دریافت پروپوزال و رفع ایرادات احتمالی آن به سرکارخانم دبیری مراجعه نمایند.