نشست دانشجویان و اساتید گروه گرافیک  دانشگاه آزاد اسلامی شاهین شهر

نشست دانشجویان و اساتید گروه گرافیک دانشگاه آزاد اسلامی شاهین شهر

زمینه های توسعه فعالیت دانشجویان رشته گرافیک در دانشگاه آزاد شاهین شهر فراهم شده است


در تاریخ ۱۳۹۸/۲/۲۵ ساعت ۹:۰:۵۳ اخبارسرپرست واحد شاهین شهر:
زمینه های توسعه فعالیت دانشجویان رشته گرافیک در دانشگاه آزاد شاهین شهر فراهم شده است

در نشست دانشجویان و اساتید گروه گرافیک  دانشگاه آزاد اسلامی شاهین شهر بر توسعه فعالیت انجمن علمی گرافیک دانشگاه و جذب مشارکت دانشجویان برای زیباسازی محیطی دانشگاه تاکید شد.