بحار کتاب انوار دانایی

بحار کتاب انوار دانایی

جشنواره سراسری اهدای کتاب  با هدف غنی سازی مخزن کتابخانه ها و خدمت رسانی به قشر محروم


در تاریخ ۱۳۹۸/۶/۱۳ ساعت ۹:۴۵:۵۹ پژوهشی پوسترجشنواره سراسری اهدای کتاب 

با هدف غنی سازی مخزن کتابخانه ها و خدمت رسانی به قشر محروم

از اول مردادماه لغایت 15 مهرماه

علاقه مندان به شرکت در این جشنواره، کتاب های مازاد و اهدایی خود را به نزدیکترین کتابخانه عمومی زیر مجموعه نهاد کتابخانه های عمومی کشور در سراسر استان اصفهان تحویل دهند.