دومین جشنواره تولیدات رسانه ای 120 ثانیه ای

دومین جشنواره تولیدات رسانه ای 120 ثانیه ای

فراخوان ارسال آثار و برگزاری دومین جشنواره تولیدات رسانه ای 120 ثانیه ای


در تاریخ ۱۳۹۸/۶/۱۳ ساعت ۹:۳۵:۴۶ پژوهشی پوسترفراخوان دومین جشنواره تولیدات رسانه ای 120 ثانیه ای

آخرین مهلت ارسال آثار 30 شهریور 1398

ارسال آثار از طریق www.120fest.ir

تلفن دبیرخانه 03135241377