قابل توجه دانشجویان گروه مکانیک

قابل توجه دانشجویان گروه مکانیک

زمان برگزاری کارگاه های گروه مکانیک مقاطع کاردانی و کارشناسی


در تاریخ ۱۳۹۸/۵/۱۳ ساعت ۲۱:۴۱:۱۲ دانشجوییقابل توجه کلیه دانشجویان رشته های مکانیک خودرو، ساخت و تولید، مهندسی مکانیک و مهندسی تکنولوژی مکانیک

 

کارگاه ماشین ابزار و کارگاه تراشکاری قطعات خودرو در روز پنج شنبه 98/05/17 و 98/05/21 و 98/05/31 به مدت سه روز تشکیل می گردد. بدیهی است عدم حضور به منزله حذف درس خواهد بود.

 

مکان برگزاری: فنی و حرفه ای گز - مهندس مظفری