Responsive image

برگزاری کارگاههای آموزشی ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد

برگزاری کارگاههای آموزشی ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد

کارگاههای پروپزال نویسی و روش تحقیق در خردادماه برگزار خواهد شد.


در تاریخ ۱۳۹۸/۲/۱۸ ساعت ۱۵:۳۰:۳۱ پژوهشیکارگاههای آموزشی ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد

کارگاه پروپزال نویسی روز جمعه ۱۰ خرداد مبلغ ۳۵ هزار تومان
کارگاه روش تحقیق روز شنبه ۱۱ خرداد مبلغ ۵۰ هزار تومان

شماره حساب ۰۱۱۰۹۳۸۰۹۷۰۰۲ بنام امور پژوهشی دانشگاه قابل واریز از طریق دستگاه خودپرداز طبقه همکف ساختمان آموزشی

تلفن تماس: ۴۵۲۶۸۵۲۴