قابل توجه دانشجویان رشته ساختمان

قابل توجه دانشجویان رشته ساختمان

زمان برگزاری کارگاه اسکلت فلزی و جوشکاری


در تاریخ ۱۳۹۸/۴/۱۷ ساعت ۱۰:۲۱:۱ کلاسهاکلاس درس کارگاه اسکلت فلزی و جوشکاری روز پنج شنبه مورخ 98/04/20 ساعت 8 صبح زیر نظر استاد تجربه آموز در فنی حرفه ای شاهین شهر تشکیل خواهد شد.