آرشیو مطالب

قابل توجه دانشجویان گروه مکانیک

زمان برگزاری کارگاه های گروه مکانیک مقاطع کاردانی و کارشناسی

ادامه مطلب

زمان برگزاری کارگاه های گروه مکانیک و برق

برنامه تشکیل کارگاه های گروه مکانیک و برق

ادامه مطلب

قابل توجه دانشجویان رشته ساختمان

زمان برگزاری کارگاه اسکلت فلزی و جوشکاری

ادامه مطلب

زمان برگزاری کارگاه ها و آزمایشگاه های گروه مکانیک

زمان برگزاری کارگاه ها و آزمایشگاه های گروه مکانیک در مقاطع کاردانی و کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته)

ادامه مطلب