كارگاه آموزشي گام به گام پژوهش تا انتشار مقاله (Research to Publication)

كارگاه آموزشي گام به گام پژوهش تا انتشار مقاله (Research to Publication)

در نظر است كارگاه آموزشي گام به گام پژوهش تا انتشار مقاله جهت ارتقاء سطح علمی و پژوهشی دانشجویان برگزار شود.

در تاریخ ۱۳۹۸/۲/۷ ساعت ۱۷:۲:۴۱مركز آموزش هاي تخصصي و كاربردي دانشگاه آزاد اسلامي 

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد در نظر دارد كارگاه آموزشي گام به گام پژوهش تا انتشار مقاله (Research to Publication) را جهت ارتقاء سطح علمی و پژوهشی دانشجویان و فراهم نمودن بستر مناسب برای تولید مقالات علمی معتبر برگزار نماید.

 

 

علاقه مندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به نشانی زیر مراجعه نمایند.

 

https://evnd.co/w03bc