راهنمای استفاده از سامانه آموزشیار

راهنمای استفاده از سامانه آموزشیار

در این پست نحوه کار با سامانه آموزشیار به تفکیک برای اساتید و دانشجویان به صورت فیلم آموزشی قرار داده شده است. همچنین راه های ارتباطی با پشتیبان سامانه آموزشیار جهت دریافت هرگونه راهنمایی برای این عزیزان مشخص شده است.