اصلاحیه برنامه زمان بندی ثبت نام و انتخاب واحد دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در سامانه آموزشیار

اصلاحیه برنامه زمان بندی ثبت نام و انتخاب واحد دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در سامانه آموزشیار

برنامه زمان بندی ثبت نام و انتخاب واحد دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان و واحد شاهین‌شهر در سامانه آموزشیار به ۲۵ و ۲۶ شهریورماه موکول شد.

در تاریخ ۱۳۹۹/۶/۱۸ ساعت ۱۰:۴۲:۵۲ تقویمبه اطلاع دانشجویان گرامی می رساند زمان ثبت نام و انتخاب واحد دانشجویان ورودی 96 و قبل از آن به روز سه شنبه ۲۵ شهریورماه و ورودی‌های ۹۷ و ۹۸ نیز به روز چهارشنبه ۲۶ شهریورماه در ساعات اعلام شده طبق برنامه زمان بندی قبلی (ساعات 15 الی 21 و 22 الی 6 صبح روز بعدی) موکول شد. 

برنامه زمان بندی اعلام شده اصلاحی برای ثبت نام و انتخاب واحد دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در سامانه آموزشیار به آدرس edu.iau.ac.ir براساس تقسیم بندی استانی به شرح ذیل است:

 انتهای پیام/