رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شاهین‌شهر: دانشگاه راهكارهای علمی برای حل معضلات شهری و اجتماعی ارائه کند

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شاهین‌شهر: دانشگاه راهكارهای علمی برای حل معضلات شهری و اجتماعی ارائه کند

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شاهین‌شهر گفت: دانشگاه آزاد اسلامی راهكارهای علمی برای حل معضلات شهری و اجتماعی ارائه كند.

در تاریخ ۱۳۹۹/۵/۱۵ ساعت ۱۳:۵۴:۵۵ اخباربه گزارش خبرنگار روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین شهر، جواد نصر اصفهانی در نشستی با سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین‌شهر تصریح كرد: اولویت‌های فرهنگی و اجتماعی شاهین‌شهر مورد شناسایی قرار گرفته است و نیازمند همكاری دانشگاهیان برای ارائه راهكارهای علمی و عملی هستیم.

وی افزود: آمادگی لازم برای اجرای برنامه‌های مشترک علمی و فرهنگی توسط این سازمان و دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین‌شهر مانند گذشته وجود دارد. 

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شاهین‌شهر استفاده از ظرفیت دانشجویان علاقه‌مند و مستعد در نشست‌های ادبی و هنری را ضروری دانست و تأكید كرد: از ایده‌ها و خلاقیت دانشجویان و استادان گرافیک و معماری دانشگاه در طراحی المان‌های شهری و سازه برای میدان‌هایاصلی شاهین‌‌شهر استفاده می‌شود. 

نصر اصفهانی اضافه كرد: از ایده‌های فرهنگی دانشجویان، برنامه‌ریزی امور فرهنگی و مطالعات فرهنگی و رسانه دانشگاه نیز در تولید محتوا و فرهنگ‌سازی استقبال و استفاده خواهیم كرد.