اطلاعیه تعطیلی دانشگاه در روزهای برگزاری آزمونهای سراسری 99

اطلاعیه تعطیلی دانشگاه در روزهای برگزاری آزمونهای سراسری 99

دانشگاه در روزهای برگزاری آزمون های کارشناسی ارشد و کارشناسی تعطیل خواهد بود. جهت مشاهده روزهای تعطیلی کلیک نمائید.

در تاریخ ۱۳۹۹/۵/۱۰ ساعت ۱۴:۱۹:۷ اطلاعیه های مهمبا توجه به برگزاری آزمونهای سراسری کارشناسی ارشد و کارشناسی سال 1399 در دانشگاه آزاد اسلامی شاهین شهر؛ 


به اطلاع دانشجویان و مراجعان گرامی می رساند، دانشگاه در روزهای پنجشنبه ۱۶ مردادماه و چهارشنبه و پنجشنبه ۲۹ و ۳۰ مردادماه تعطیل خواهد بود.

با توجه به اینکه در روزهای مذکور ارائه خدمات آموزشی و مالی و اداری و ... به صورت حضوری امکان پذیر نمی باشد، ضروری است دانشجویان عزیز برنامه ریزی لازم را برای انجام امور آموزشی و مالی و ... در روزهای دیگر انجام دهند.