اطلاعیه نحوه برگزاری‌دروس عملی نیمسال دوم ۹۹-۹۸

اطلاعیه نحوه برگزاری‌دروس عملی نیمسال دوم ۹۹-۹۸

در تاریخ ۱۳۹۹/۴/۲۰ ساعت ۱۱:۲۳:۱۷ اطلاعیه های مهمبه اطلاع دانشجویان عزیز دارای دروس عملی می رساند، دروس عملی نیمسال دوم ۹۸-۹۹ از تاریخ ۹۹/۰۴/۲۹ تا ۹۹/۰۵/۲۳ به صورت حضوری تشکیل می گردد و امتحانات این دروس نیز در هفته آخر مرداد ۹۹  برگزار خواهد شد.

دانشجویان توجه کنند که همراه داشتن ماسک و دستکش یکبار مصرف و مواد ضدعفونی کننده الزامی است.