راهنمای تصویری نحوه پاسخگویی به سوالات در آزمون مجازی

راهنمای تصویری نحوه پاسخگویی به سوالات در آزمون مجازی

در تاریخ ۱۳۹۹/۳/۲۸ ساعت ۲۳:۱۱:۴۲ اطلاعیه های مهمدانشجویان می توانند جهت آشنایی بیشتر با نحوه پاسخگویی به سوالات در آزمون مجازی با ورود به لینک زیر و وارد نمودن نام کاربری و رمز عبور خود راهنمای تصویری انجام روال پاسخگویی را مشاهده نمایند.

https://lms2.iauda.ac.ir/mod/resource/view.php?id=3224