شیوه نامه تحویل پروپوزال دانشجویان تحصیلات تکمیلی

شیوه نامه تحویل پروپوزال دانشجویان تحصیلات تکمیلی

روال تکمیل پروپوزال توسط دانشجویان تحصیلات تکمیلی

در تاریخ ۱۳۹۹/۲/۱۷ ساعت ۱۲:۳۱:۲۷ اطلاعیه های مهمدانشجویان تحصیلات تکمیلی ملزم به آپلود فایلهای مشروحه ذیل در قسمت ضمایم هستند، عدم پیوست هرکدام از موارد زیر منجر به عودت پروپوزال به مرحله قبل می گردد.

1-فایل PDF تکمیل شده پروپوزال طبق فرمت دانشگاه  شامل:
الف: استعلام پیشینه پژوهش از ایرانداک- منظور از پیشینه فقط استعلام موضوع می باشد ( با امضاء و تایید استاد راهنما)
ب: استعلام موضوع از سایت سیکا دانشگاه آزاد اسلامی ( با امضاء و تایید استاد راهنما)
ج: تکمیل فرم تعهد دانشجو در قبال نتایج حاصل از پایان نامه ( فرم شماره 18 به صورت تایپ شده و فقط امضاء دانشجو)
د: تکمیل فرم تعهد اساتید در قبال نتایج حاصل از پایان نامه ( فرم شماره 22 به صورت تایپ شده و فقط امضاء اساتید راهنما و مشاور)

2-فایل پرسشنامه: 
مخصوص دانشجویانی که پایاننامه آنها مبتنی بر پرسشنامه است.
3-فایل فرم تفاهم نامه پژوهشی با استادان راهنمای خارج از دانشگاه آزاد اسلامی: 
دانشجویانی که استاد راهنمای خارج از واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی را انتخاب می¬نمایند لازم است فرم تفاهم نامه پژوهشی با استادان راهنمای خارج از دانشگاه آزاد اسلامی (فرم شماره 31) را بارگذاری نمایند (با امضاء استاد راهنما و معاون پژوهشی واحد شاهین شهر)
4-تکمیل فرمهای 1-2-3-4-5 موجود در سایت همگی به صورت تایپ شده و  پس از گرفتن امضاء ها بارگذاری شوند.