شماره تماس پشتیبانی سامانه آموزش مجازی دانشگاه

شماره تماس پشتیبانی سامانه آموزش مجازی دانشگاه

برای رفع اشکال در اتصال و استفاده از سامانه آموزش مجازی دانشگاه می توانید با شماره های پشتیبان سامانه تماس بگیرید. کلاسهای مجازی بر اساس روز و ساعت درج شده در انتخاب واحد دانشجویان در سامانه آموزش مجازی در حال برگزاری است.

در تاریخ ۱۳۹۹/۱/۳۱ ساعت ۲۳:۳:۲۱ اطلاعیه های مهمدانشجویان و استادان گرامی که در اتصال به سامانه آموزش مجازی و یا استفاده از آن دچار مشکل هستند می توانند با پشتیبان سامانه آموزش مجازی تماس حاصل نمایند. 

برای اتصال به سامانه آموزش مجازی (اینجا) کلیک کنید.

 

پشتیبان سامانه آموزش مجازی واحد شاهین شهر: آقای زاده احمد شماره تماس 09136989868 

پشتیبان سامانه آموزش مجازی در استان اصفهان: 36106777-031