اعلام ساعات پاسخگویی مجازی و تلفنی هیأت رئیسه، مدیران گروه و قسمتهای اداری

اعلام ساعات پاسخگویی مجازی و تلفنی هیأت رئیسه، مدیران گروه و قسمتهای اداری

با توجه به تعظیلی کلاسهای درسی و لزوم کاهش تردد دانشجویان با هدف مقابله با شیوع و گسترش ویروس کرونا، روابط عمومی دانشگاه در اطلاعیه ای ساعات و روزهای پاسخگویی مجازی و تلفنی هیأت رئیسه و مدیران گروههای آموزشی و همچنین قسمتهای مورد نیاز دانشجویان را اعلام کرد.

در تاریخ ۱۳۹۹/۱/۳۱ ساعت ۲۲:۴۷:۵۴ اطلاعیه های مهماز دانشجویان و مراجعان گرامی تقاضامند است با توجه به اینکه اعضای هیأت علمی و مدیران گروه در ساعات خارج از این برنامه مشغول برگزاری کلاسهای مجازی هستند لزوماً در روزها و ساعات اعلام شده با مدیرگوره مربوطه تماس حاصل فرمایند و از تردد بی مورد به دانشگاه خودداری نمایند.