تقویم آموزشی نیمسال دوم (بهمن) سال تحصیلی 99-98

تقویم آموزشی نیمسال دوم (بهمن) سال تحصیلی 99-98

قابل توجه دانشجویان ورودی مهر 98 و قبل از آن: تقویم آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین شهر برای نیمسال دوم (بهمن) سال تحصیلی 99-98 منتشر شد.

در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ساعت ۱۳:۲۸:۳۹ تقویم