ریاست

کد : 10011بازدید 6186 بارنویسنده: محمدحسین مهاجر مطلب قابل چاپ

 دکتر سید حمیدرضا رئیس السادات

عضو هیأت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

سرپرست دانشگاه ازاد اسلامی واحد شاهین شهر 


سوابق تحصیلی:


دکترای تخصصی فیزیک دریا از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران در سال 1383

کارشناسی ارشد فیزیک دریا از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال 1377

کارشناسی فیزیک اتمی از دانشگاه اصفهان 1373


سوابق اجرایی:

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین شهر از مهر ماه1391 تا کنون

مدیر گروه فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا به مدت 8 سال

مدیر پژو.هشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا به مدت 4 سال

رئیس باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا به مدت 3 سال

مدیر گروه رشته مهندسی اپتیک و لیزر دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا به مدت 3 سال

کارشناس نظارت و ارزیابی آموزشی منطقه چهار دانشگاه آزاد اسلامی (هم اکنون)

عضو شورای آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا به مدت 2 سال  

عضو شورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا به مدت 4 سال 

عضو کمیته برنامه و بودجه دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا به مدت 2 سال

دبیر شورای انتشارات کتاب دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا به مدت 2 سال و عضو شورا (هم اکنون)

عضو کمیته تعیین رشته های جدید و جذب اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا به مدت 2 سال

رییس دفتر ارتباط دانشگاه با خانواده دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا به مدت 2 سال

عضو کمیته انضباطی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا به مدت 3 سال و هم اکنون

عضو کمیته تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا به مدت 2 سال

دبیر علمی همایش ملی فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا آذرماه 87

دبیر اجرایی همایش دانشجویی فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا بهمن ماه 84

دبیر اجرایی سمینار تهاجم خاموش دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

دبیر اجرایی سمینار دسیسه هرمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

دبیر اجرایی سمینار روبان قرمز در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

دبیر اجرایی سمینار متافیزیک در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

دبیر اجرایی در برگزاری همایش خاورمیانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

دبیر اجرایی در برگزاری همایش پیامبر اعظم دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

دبیر اجرایی در برگزاری همایش مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

دبیر اجرایی همایش امام رضا (ع) علم و اخلاق دانشگاه اصفهان آبان 1388

دبیر اجرایی در برگزاری همایش ربع قرن تلاش و بالندگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

مدیر اجرایی فصلنامه "افق" ویژه ربع قرن تلاش و بالندگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

رابط علمی همایش ملی علوم پایه شهرری

مجری برگزاری همایش ملی " چالشهای مدیریت و رهبری در سازمان های ایرانی " در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اصفهان

مجری برگزاری  همایش امام رضا(ع) علم و اخلاق در دانشگاه اصفهان

همکاری با صدا و سیمای مرکز اصفهان و اجراء بیش از 30 برنامه زنده تلویزیونی و رادیویی پیرامون اسیب های اجتماعی به خصوص شرکتهای هرمی

دبیر اجرائی همایش منطقه ای علوم سیاسی و روابط بین الملل از دیدگاه اسلام در دانشگاه آزاد واحد شهرضا

دبیر اجرایی سمینار آسیب های اجتماعی 1 و 2 و 3و 4 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

رئیس سمینار آسیب های اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین شهر

دبیر اجرایی سمینار مدیریت زمان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

همکاری در برگزاری همایش کاربرد فناوری های نوین در مدیریت بحرانهای طبیعی و مقاوم سازی در صنعت ساختمان به سفارش شرکت پژوهشی شاخص پژوه


سوابق علمی_پژوهشی

ارائه مقاله در ششمین همایش ملی علوم و فنون دریایی و اولین همایش هیدروگرافی ایران (دانشگاه تهران) با موضوع بررسی تاثیر تغییرات دمای سطح آب بر نواحی ساحلی خلیج فارس

ارائه مقاله در اولین کنفرانس ملی تغییر اقلیم (دانشگاه اصفهان) با موضوع دمای آب و تاثیر آن بر هوای ساحلی در ناحیه شمال اقیانوس هند

ارائه مقاله در همایش بین المللی GEOMETRIC METHODS IN PHYSICS در کشور لهستان با عنوان                       Realization of a deformed parafermionic algebra

ارائه مقاله در همایش ملی فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا تحت عنوان بازسازی تصویر در برش نگاری گسیلی سه بعدی

ارائه مقاله در همایش ملی فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا تحت عنوان بررسی طراحی و ساخت شیشه های بازتاب دهنده گرما در گستره فروسرخ با استفاده از لایه های نازک

چاپ مقاله در فصلنامه علمی_پژوهشی علوم تکنولوژی محیط زیست تحت عنوان بررسی تعادل انرژی گرمایی در خلیج فارس

گذراندن بیش از 20 دوره کارگاه آموزشی پژوهشی تخصصی

چاپ مقاله در ژورنال AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS تحت عنوان Realization of a deformed parafermionic algebra

مجری طرح پژوهشی خاتمه یافته با عنوان عوامل مؤثر بر تغییرات بارندگی در شهرضا

مجری طرح پژوهشی خاتمه یافته با عنوان روش های سه بعدی بازسازی تصویر برای برش نگاری گسیلی

مجری طرح پژوهشی در حال اجرا با عنوان "بازسازی ساختار فیزیکی دریا با استفاده از برش نگاری صوتی"

رتبه اول ارزشیابی (آموزشی – فرهنگی – پژوهشی) اساتید در دانشکده علوم پایه و رتبه دوم کل دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا در سال 86-85

رتبه اول ارزشیابی (آموزشی – فرهنگی – پژوهشی) اساتید در دانشکده علوم پایه و رتبه اول کل دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا در سال 87-86

رتبه اول ارزشیابی (آموزشی – فرهنگی – پژوهشی) اساتید در دانشکده علوم پایه و رتبه سوم کل دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا در سال 88-87

همکاری در طرح پژوهشی خاتمه یافته "تآثیر عوامل فیزیکی با د و دما بر موقعیت سیاسی و فرهنگی منطقه  خلیج فارس"

همکاری در طرح پژوهشی خاتمه یافته " ایجاد بانک اطلاعاتی در مورد کارگاه های آموزشی و پژوهشی و  سامان دهی آن "

چاپ مقاله در فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات سیاسی و بین المللی تحت عنوان (تاثیر عوامل فیزیکی باد و دما بر ژئوپلیتیک منطقه خلیج فارس)

ارائه مقاله در همايش بين المللي خليج فارس (بوشهرآذر ماه 88) با عنوان بررسي دماي سطح آب و اثر آن بر روي پارامترهاي آب و هوايي در سواحل خليج فارس به عنوان مثال بوشهر

ارائه مقاله در همايش بين المللي خليج فارس(بوشهرآذر ماه 88) با عنوان تآثیر عوامل فیزیکی باد و دما بر ژئوپلیتیک و فرهنگ منطقه خلیج فارس

سخنرانی علمی در هفته پژوهش با عنوان" بررسی تغییرات دمای سطح آب در خلیج فارس" سال 1385 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

سخنرانی علمی در هفته پژوهش با عنوان" بررسی نوسانات امواج سیچ در حوزه های آبی بسته" سال 1385 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

سخنران علمی در سمینار قارچ های سمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

سخنرانی علمی در سمینار تهاجم خاموش دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

سخنرانی علمی در سمینار دسیسه هرمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

سخنرانی علمی در سمینار آسیب های اجتماعی 1 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

سخنرانی علمی در سمینار آسیب های اجتماعی 3 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

سخنرانی علمی در سمینار آسیب های اجتماعی 4 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

سخنرانی علمی در سمینار آسیب های اجتماعی  در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین شهر

ارائه مقاله  در اولین همایش سامانه های هوشمند دریایی- آبانماه -1392 با عنوان" بازسازی جریانهای زیرآبی با استفاده ار موجهای صوتی"- دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان
شرکت فناوری اطلاعات ققنوس کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین شهر می باشد