شماره تماس مدیران گروه دانشگاه

کد : 1845

شماره تماس دانشگاه : 10-45268507


سرکار خانم دکتر عطریان : داخلی 113

جناب آقای دکتر مستاجران : داخلی 406

جناب آقای دکتر عاملیان : داخلی 118

جناب آقای دکتر جعفری : داخلی 210

جناب آقای دکتر فراهینی : شماره مستقیم 45268529
شرکت فناوری اطلاعات ققنوس کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین شهر می باشد