قابل توجه دانشجویان دکتر لطیفی

عدم تشکیل کلاسهای سه شنبه 13 آذرماه وجبرانی آن پنجشنبه 15 آذرماه درهمان ساعت
کد : 1751

 کلیه کلاسهای دکتر لطیفی سه شنبه 97/09/13 برگزار نمی گردد،و جبرانی کلاسهای ایشان  در همان ساعات 97/09/15 پنجشنبه  برگزارمی گردد 
شرکت فناوری اطلاعات ققنوس کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین شهر می باشد