اولویت های پژوهشی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان.

:::آرشیو:::


کد : 1627

1- برنامه ریزی فنی شبکه های توزیع در شرایط عدم قطعیت رشد بار

2-نقد و تحلیل قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب، برق، فاضلاب و گاز.

3- تحلیل و بررسی ماده 9 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی.

4- تعیین پتانسیل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در کاهش قیمت تمام شده توزیع یک کیلو وات.

5- بررسی عوامل خطاهای گذرا در فیدرهای فشار متوسط نواحی و ارائه راهکار رفع آن.

.Gls6- طرح جامع بازیابی و باز آرایی شبکه بر اساس

 7- تهیه نرم افزار تحلیل داده های کنتورهای هوشمند به منظور اطمینان از صحت عملکرد   تجهیزات اندازه گیری .
شرکت فناوری اطلاعات ققنوس کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین شهر می باشد