بل توجه اساتيد و دانشجويان تحصيلات تكميلي

اولويت هاي شهرداري مباركه

:::آرشیو:::


کد : 1111

قابل توجه اساتيد و دانشجويان تحصيلات تكميلي:

اولويت هاي شهرداري مباركه به شرح پیوست مي باشند لطفا پيشنهادات خود را به دفتر پژوهش و فناوري واحد ارسال نماييد.


دانلود فایل های مربوطه
100
نوع فایل : png
اندازه فایل : 1.34MB
101
نوع فایل : png
اندازه فایل : 1.73MB
102
نوع فایل : png
اندازه فایل : 1.98MB
103
نوع فایل : png
اندازه فایل : 1.4MB
104
نوع فایل : png
اندازه فایل : 1.41MB
105
نوع فایل : png
اندازه فایل : 1.33MB

مشاهده ویدئو


شرکت فناوری اطلاعات ققنوس کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین شهر می باشد