قابل توجه دانشجویان تاسیسات

تغییر تاریخ امتحان اصول تعمیر و نگهداری از 95/10/30 به 95/11/02

:::آرشیو:::


کد : 1103

قابل توجه دانشجویان تاسیسات 

بنابر تقاضای دانشجویان مبنی بر تداخل امتحان ،تاریخ امتحان درس اصول و تعمیر نگهداری از 95/10/30  به 95/11/02 تغیر یافت
شرکت فناوری اطلاعات ققنوس کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین شهر می باشد