قابل توجه کلیه دانشجویان ارشد

برگزاری کلاس روشهای تحقیق کیفی و مقایسه آن با روشهای کمی

:::آرشیو:::


کد : 1091

جهت برگزاری کلاس روشهای تحقیق کیفی و مقایسه آن با روشهای کمی

  مبلغ 500000 ریال(پنجاه هزار تومان به شماره حساب  0110938097002 به نام درآمد آموزشهای تخصصی و کاربردی دانشگاه آزاد اسلامی  واحد شاهین شهر واریز نموده و اصل فیش به همراه نام و شماره دانشجویی و شماره تلفن تماس به دفتر پژوهش تحویل نمایند .لازم به ذکر است اولویت با دانشجویانی است که زودتر ثبت نام نمایند و .حضور در این کلاسها الزامی است 
ضمنا روزههای تشکیل کلاس یکشنبه ها و سه شنبه ها از ساعت 16-8 می باشد 
شرکت فناوری اطلاعات ققنوس کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین شهر می باشد