قابل توجه کلیه دانشجویان ارشد

برگزاری کلاس روشهای تحقیق کیفی و.....یکشنبه و سه شنبه 16-8

:::آرشیو:::


کد : 1026

جهت برگزاری کلاس روشهای تحقیق کیفی و مقایسه آن با روشهای کمی مبلغ  500000 ریال (پنجاه هزار تومان) به شماره حساب 0110938097002 به نام درآمد آموزشهای تخصصی و کاربردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین شهر واریز نموده و اصل فیش به  همراه نام و شماره دانشجویی و شماره تلفن تماس به دفتر پژوهش تحویل نمایند. لازم به ذکر است اولویت با دانشجویانی است که زودتر ثبت نام نمایند و حضور در این کلاسها الزامی است 

و ضمنا روزهای تشکیل کلاس یکشنبه ها و سه شنبه ها از ساعت 16-8 می باشد
شرکت فناوری اطلاعات ققنوس کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین شهر می باشد