افتخارات واحد

کد : 10095


برخی از افتخارات و اقدامات دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین شهر 


حوزه پژوهش و فناوری :


1- ایجاد و تشکیل 8 هسته فناوری در حوزه پژوهش وفناوری در سال 1397

2- ایجاد و تشکیل 11 کارگروه تخصصی در حوزه پژوهش و فناوری در سال 1397

3 - طراحی و ساخت نمونه دستگاه پکیج فاضلاب در مرکز رشد و فناوری و دانش بنیان واحد در سال 1397

4- طراحی و ساخت دستگاه مولتی وایر به منظور برش سنگ به روش اسلب در شرکت دانش فناور واحددر سال 1397

5- انعقاد 3 طرح تحقیقاتی برون دانشگاهی با شهرداری های استان اصفهان در سال های 1396 و1397

6- شناسایی مراکز مهم صنعتی و پژوهشی و انجام بازدید های متقابل .

7- برگزاری جلسات مشترک با صنایع و دستگاه های اجرایی جهت ارائه توانمندی های واحد و همکاری های فیمابین.

8- شناسایی مراکز مهم صنعتی و پژوهشی و انجام بازدید های متقابل.

9- ارسال 27 پیشنهادیه طرح های پژوهشی به دستگاه ها، سازمانها وکارخانجات و صنایع مهم کشور.

10- ایجاد و راه اندازی مرکز رشد و فناوری در واحد.

11- زمینه سازی در ایجاد شرکت دانش بنیان در واحد.


حوزه فرهنگی و  ورزشی :


1- کسب رتبه اول مسابقات همگانی در دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان در سال 1396

2- کسب رتبه اول در مسابقات تکواندو خواهران در دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان در سال1396

3- کسب رتبه سوم حفظ 5 جزء کشوری  در دانشگاه آزاد اسلامی در سال 1396

4- کسب رتبه اول  والیبال بسیج اساتید استان اصفهان در سال های 1395 و 1396

5- کسب رتبه اول مسابقات هندبال  کشوری در دانشگاه آزاد اسلامی در سال 1395

6- کسب رتبه دوم مسابقات هندبال در دانشگاه های آزاد اسلامی استان اصفهان در سال 1395

7- کسب رتبه اول در مسابقات تکواندو قهرمانی در دانشگاه آزاد اسلامی در سال 1395

8- کسب رتبه سوم مسابقات استانی تکواندو برادران در دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان در سال  1395

9- کسب رتبه سوم مسابقات استانی تکواندو خواهران  در دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان در سال 1395

10- ایجاد و تشکیل تعداد 9 انجمن ورزشی در رشته های مختلف جهت استعداد یابی ورزشی دانشجویان درسال 1394    
شرکت فناوری اطلاعات ققنوس کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین شهر می باشد