علوم دامی

کد : 10086

اعضاء هیات علمی گروه علوم دامی

 

 

 

نام و نام خانوادگی : مهندس سیدمسعود داودی

مرتبه علمی : مربی

پایه :9

سمت اجرایی : عضو هیات علمی و معاون آموزشی دانشجویی و فرهنگی واحد

صفحه شخصی:  http://prof.shaiau.ac.ir/fa/?2012


 

 

نام و نام خانوادگی : دکتر محمدعلی پورخلیلی

مرتبه علمی : مربی

پایه :8

سمت اجرایی : عضو هیات علمی

صفحه شخصی:  http://prof.shaiau.ac.ir/fa/?2013


 

 

نام و نام خانوادگی : دکتر منصور فراهینی

مرتبه علمی : مربی

پایه :11

سمت اجرایی : عضو هیات علمی

صفحه شخصی:  http://prof.shaiau.ac.ir/fa/?2014
شرکت فناوری اطلاعات ققنوس کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین شهر می باشد