معماري

کد : 10081

 

اعضاء هیات علمی گروه معماری

 

 

نام و نام خانوادگی : دکتر ابوذر مجلسی کوپایی

مرتبه علمی : استادیار

پایه :5

سمت اجرایی : عضو هیات علمی و مدیرگروه کارشناسی ارشد معماری

صفحه شخصی : http://prof.shaiau.ac.ir/fa/?2001


 

 

نام و نام خانوادگی : مهندس رامین جعفری

مرتبه علمی : مربی

پایه :4

سمت اجرایی : عضو هیات علمی

صفحه شخصی : http://prof.shaiau.ac.ir/fa/?2007

 

 

 

نام و نام خانوادگی : مهندس امین تجدد

مرتبه علمی : مربی

پایه :5

سمت اجرایی : عضو هیات علمی

صفحه شخصی : http://prof.shaiau.ac.ir/fa/?2006

 

 

 

نام و نام خانوادگی : مهندس یاسمن دارم

مرتبه علمی : مربی

پایه :1

سمت اجرایی : عضو هیات علمی و مدیر گروه کاردانی و کارشناسی معماری

صفحه شخصی:  http://prof.shaiau.ac.ir/fa/?3540

 

 

نام و نام خانوادگی : محمد لطیفی

مرتبه علمی : مربی

پایه :8

سمت اجرایی : عضو هیات علمی و معاون اداری و مالی واحد

صفحه شخصی : http://prof.shaiau.ac.ir/fa/?2037


 

 

نام و نام خانوادگی : مهندس مریم طلایی

مرتبه علمی : مربی

پایه :2

سمت اجرایی : عضو هیات علمی

صفحه شخصی : http://prof.shaiau.ac.ir/fa/?2026
شرکت فناوری اطلاعات ققنوس کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین شهر می باشد