كامپيوتر

کد : 10080

اعضاء هیات علمی گروه کامپیوتر

 

 

 

نام و نام خانوادگی : مهندس علی قربانی

مرتبه علمی : مربی

پایه :1

سمت اجرایی : عضو هیات علمی

صفحه شخصی:    http://prof.shaiau.ac.ir/fa/?ghorbani


 

 

نام و نام خانوادگی : مهندس نسیبه محمودی

مرتبه علمی : مربی

پایه :1

سمت اجرایی : عضو هیات علمی

صفحه شخصی:   http://prof.shaiau.ac.ir/fa/?2032
شرکت فناوری اطلاعات ققنوس کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین شهر می باشد