حراست

کد : 10062

همایون سلطان زاده

سرپرست حراست دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین شهر

 

سوایق اجرایی: 

معاون اداری و مالی واحد شاهین شهر
شرکت فناوری اطلاعات ققنوس کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین شهر می باشد