معاونت دانشجویی و فرهنگی

کد : 10056

 

دکتر سیدمسعود داودی

عضو هیأت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین شهر

معاون آموزشی و دانشجویی واحد شاهین شهر

 

اهم سوابق اجرایی: 

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد هرند

معاون آموزشی و دانشجویی واحد نائین

رئیس دانشکده دامپزشکی واحد فلاورجان

رئیس باشگاه پژوهشگران جوان واحدهای نائین و هرند و فلاورجان

معاون دانشکده علوم دامی واحد شهرکرد
شرکت فناوری اطلاعات ققنوس کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین شهر می باشد