ارتباط با هیأت رئیسه

کد : 10047

ارتباط با هیأت رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین شهر

 

 

حوزه سازمانی

شماره تماس

پست الکترونیکی

ریاست

45268507

داخلی 18 

dr.nasri@shaiau.ac.ir

presidency@shaiau.ac.ir

معاونت آموزشی و دانشجویی

45268522

Smd1392@yahoo.com

معاونت اداری و مالی

45268507

داخلی 24 


حراست

45268520

H1976_s@yahoo.com

دفنر پژوهش و فناوری 45268511  

 
شرکت فناوری اطلاعات ققنوس کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین شهر می باشد