ارتباط با هیأت رئیسه

کد : 10047


ارتباط با هیأت رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین شهر

حوزه سازمانی

شماره تماس

پست الکترونیکی

ریاست

داخلی 18 – 45268507 (031)

 

معاونت آموزشی و دانشجویی

45268522 – 031

Smd1392@yahoo.com

معاونت اداری و مالی

45268501 – 031

 

حراست

45268520 – 031

H1976_s@yahoo.com

دفنر پژوهش و فناوری 031-45268511  

 
شرکت فناوری اطلاعات ققنوس کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین شهر می باشد