روسای قبلی دانشگاه

کد : 10045بازدید 5419 بار

ّ

دکتر سید حمیدرضا رئیس السادات

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین شهر از سال 1392 تا 1396

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین شهر

محمدحسین تابش

 سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین شهر در سال 1391


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین شهر

دکتر محمود ارشدی نژاد 

 رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین شهر از سال 1386 لغایت 1391

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

مسئول راه اندازی دانشگاه آزاد اسلامی مرکز شاهین شهر

علی ضامن مسعودی 

مسئول راه اندازی دانشگاه آزاد اسلامی مرکز شاهین شهر از سال 1384 لغایت 1386

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

دکتر ایراندوست

مسئول راه اندازی دانشگاه آزاد اسلامی مرکز شاهین شهر از سال 1383 لغایت 1384

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

محمدی

مسئول راه اندازی دانشگاه آزاد اسلامی مرکز شاهین شهر از سال 1381 لغایت 1383


 
 
شرکت فناوری اطلاعات ققنوس کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین شهر می باشد