تشکیل کلاسها

کد : 10
آرشیو مطالب...
26 فروردين ماه 1397 ساعت 13:59
قابل توجه دانشجویان استادرضایی
عدم تشکیل کلاسهای صبح دوشنبه 27 فروردین ماه....
26 فروردين ماه 1397 ساعت 11:04
قابل توجه دانشجویان استادسیدمحسن موسوی
تاریخ کلاسها درطول ترم....
23 فروردين ماه 1397 ساعت 14:14
قابل توجه دانشجویان دکتر نصری
عدم تشکیل کلاس هیدرولوژی پنجشنبه 23 فروردین....
23 فروردين ماه 1397 ساعت 12:57
قابل توجه دانشجویان استاد احمدی حکمتی کار
جزوه درس زبان تخصصی....
23 فروردين ماه 1397 ساعت 11:22
قابل توجه دانشجویان استاد قربانی
میان ترم اندیشه اسلامی2....
20 فروردين ماه 1397 ساعت 13:46
قابل توجه دانشجویان استاد حسنی
عدم تشکیل کلاسهای سه شنبه 21 فروردین ماه....
20 فروردين ماه 1397 ساعت 10:04
قابل توجه دانشجویان دکتر داودی
عدم تشکیل کلاسهای پنجشنبه 23 فروردین ماه....
19 فروردين ماه 1397 ساعت 08:11
قابل توجه دانشجویان استاد نصراصفهانی
عدم تشکیل کلاسهای دوشنبه 96/01/20....
19 فروردين ماه 1397 ساعت 07:42
قابل توجه دانشجویان استاد افشاری
عدم تشکیل کلاسهای یکشنبه 19 فروردین ماه....
21 اسفند ماه 1396 ساعت 11:15
قابل توجه دانشجویان استاد حافظی
عدم تشکیل کلاس سه شنبه 96/12/22....
18 اسفند ماه 1396 ساعت 12:00
قابل توجه دانشجویان استاد نعیمی پور
عدم تشکیل کلاسهای یکشنبه 96/12/20....
16 اسفند ماه 1396 ساعت 08:12
قابل توجه دانشجویان استاد مستاجران
عدم تشکیل کلاسهای چهارشنبه 96/12/16....
15 اسفند ماه 1396 ساعت 14:35
قابل توجه دانشجویان استاد قربانی
عدم تشکیل کلاس چهارشنبه 96/12/16....
15 اسفند ماه 1396 ساعت 14:33
قابل توجه دانشجویان استاد جعفری
عدم تشکیل کلاسهای چهارشنبه 96/12/16....
15 اسفند ماه 1396 ساعت 13:38
قابل توجه دانشجویان استادشهبازی
عدم تشکیل کلاس اندیشه ها و وصایا چهارشنبه 96/12/16....
15 اسفند ماه 1396 ساعت 10:44
قابل توجه دانشجویان استاد توکلی
عدم تشکیل کلاسهای پنجشنبه 96/12/17....
15 اسفند ماه 1396 ساعت 09:36
قابل توجه دانشجویان استاد صیرفیان
عدم تشکیل کلاسهای سه شنبه 96/12/15....
13 اسفند ماه 1396 ساعت 11:37
قابل توجه دانشجویان دکتر مجلسی
عدم تشکیل کلاسهای یکشنبه 96/12/13....
13 اسفند ماه 1396 ساعت 10:06
قابل توجه دانشجویان استاد صوفیوند
عدم تشکیل کلاسها این هفته تا تاریخ 96/12/17....
13 اسفند ماه 1396 ساعت 10:02
قابل توجه دانشجویان استاد عاملیان
عدم تشکیل کلاس های یکشنبه 96/12/13 ....
07 اسفند ماه 1396 ساعت 11:28
قابل توجه دانشجویان استاد احمدی حکمتی کار
عدم تشکیل کلاسهای پنجشنبه 96/12/10....
07 اسفند ماه 1396 ساعت 08:29
قابل توجه دانشجویان استاد بزم آرا
عدم تشکیل کلاسهای96/12/10 و96/12/13....
03 اسفند ماه 1396 ساعت 08:29
قابل توجه دانشجویان استاد داودپاشا
عدم تشکیل کلاسهای صبح وبرقراری کلاسهای عصر....
02 اسفند ماه 1396 ساعت 10:34
قابل توجه دانشجویان استاد رضایی
عدم تشکیل کلاسهای پنجشنبه 96/12/03....
02 اسفند ماه 1396 ساعت 08:39
قابل توجه دانشجویان استاد فلاحی
عدم تشکیل کلاس های پنجشنبه 96/12/03....شرکت فناوری اطلاعات ققنوس کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین شهر می باشد