تشکیل کلاسها

کد : 10
آرشیو مطالب...
04 اسفند ماه 1395 ساعت 07:57
قابل توجه دانشجویان آقای دکتر معصوم زاده
عدم تشکیل کلاس های سه شنبه وچهارشنبه 10 و11 اسفندماه ....
03 اسفند ماه 1395 ساعت 14:51
قابل توجه دانشجویان خانم رفیعی طالقانکی
عدم تشکیل کلاس چهارشنبه 4 اسفند....
02 اسفند ماه 1395 ساعت 13:21
قابل توجه دانشجویان استاد مهاجر
عدم تشکیل کلاسهای سه شنبه 3 اسفند....
02 اسفند ماه 1395 ساعت 09:13
قابل توجه کلیه دانشجویان دکتر کیانی
عدم تشکیل کلاس سه شنبه 3 اسفند....
02 اسفند ماه 1395 ساعت 09:05
قابل توجه دانشجویان استاد طلایی
کلاس جبرانی طرح 3چهارشنبه 4 اسفند....
02 اسفند ماه 1395 ساعت 09:04
قابل توجه دانشجویان خانم احمدی
عدم تشکیل کلاس یکشنبه 8 اسفند....
01 اسفند ماه 1395 ساعت 17:12
قابل توجه دانشجویان خانم جهانمرد
عدم تشکیل کلاس دوشنبه 2 اسفند....
01 اسفند ماه 1395 ساعت 12:06
قابل توجه دانشجویان خانم ترابیان سیاه بومی
عدم تشکیل کلاس دوشنبه 2 اسفندماه....
30 بهمن ماه 1395 ساعت 13:00
قابل توجه دانشجویان استاد احمدی حکمتی کار
عدم تشکیل کلاس شنبه 7اسفند....
30 بهمن ماه 1395 ساعت 12:59
قابل توجه دانشجویان خانم غافل
عدم تشکیل کلاس شنبه 7اسفند....
29 بهمن ماه 1395 ساعت 16:04
قابل توجه دانشجويان کارشناسی معماری، استاد طلایی
عدم تشکیل کلاس....
28 بهمن ماه 1395 ساعت 14:19
قابل توجه دانشجویان که با استاد سجاد احمدی تربیت بدنی دارند
عدم تشکیل کلاس پنجشنبه 95/11/28....
27 بهمن ماه 1395 ساعت 11:27
قابل توجه دانشجویان که با خانم توکلی زبان عمومی دارند
معرفی کتاب زبان عمومی....
26 بهمن ماه 1395 ساعت 09:33
قابل توجه دانشجویان خانم محمودی
عدم تشکیل کلاس ساختمان داده سه شنبه 95/11/26....
26 بهمن ماه 1395 ساعت 08:52
قابل توجه دانشجویان خانم داوری
عدم تشکیل کلاس سه شنبه 95/11/26....
17 بهمن ماه 1395 ساعت 15:31
قابل توجه دانشجویان استاد خیری
عدم تشکیل کلاس....
17 بهمن ماه 1395 ساعت 15:26
قابل توجه دانشجویان استاد صمدی
عدم تشکیل کلاس....
15 دي ماه 1395 ساعت 08:36
قابل توجه دانشجویان خانم مسرور
تاریخ تحویل پروژه 95/11/2 ساعت 9 صبح....
10 دي ماه 1395 ساعت 09:54
امتحان عملی کارگاههای شاسی وبدنه وسوخت رسانی استاد رفیعی دولت ابادی
95/10/16 ساعت 13 و15 ....
09 دي ماه 1395 ساعت 09:48
قابل توجه دانشجویان خانم داوری
جزوه درس آشنایی با معماری جهان....
07 دي ماه 1395 ساعت 10:39
قابل توجه دانشجویان خانم میرزاباقریان
امتحان وارائه درس آشنایی باطراحی صنعتی یکشنبه 11 دی ماه ساعت8 وامتحان عناصرمدولار ساعت 13....
06 دي ماه 1395 ساعت 16:20
قابل توجه دانشجویان خانم توکلی
عدم تشکیل کلاس زبان چهارشنبه 8 دی ماه وکلاس جبرانی یکشنبه 12 دی ماه ساعت 9....
05 دي ماه 1395 ساعت 11:15
قابل توجه دانشجویان خانم گل کار
کلاس جبرانی سه شنبه 7 دی ماه....شرکت فناوری اطلاعات ققنوس کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین شهر می باشد