تشکیل کلاسها

کد : 10
آرشیو مطالب...
10 خرداد ماه 1397 ساعت 14:04
قابل توجه دانشجویان استاد خانم محمودی
امتحان آزمایشگاه 97/03/20 ساعت 10....
10 خرداد ماه 1397 ساعت 14:00
قابل توجه دانشجویان استاد صفری اسفنجانی
امتحان طراحی فنی ساختمان و طراحی معماری 1 استاد صفری97/03/23 ساعت 9 صبح....
10 خرداد ماه 1397 ساعت 13:43
قابل توجه دانشجویان دکتر کیانی
آزمون مکانیک سیالات وترمودینامیک جمعه 18 خرداد....
03 خرداد ماه 1397 ساعت 07:58
قابل توجه دانشجویان استاد عاملیان
عدم تشکیل کلاسهای پنجشنبه 97/03/03....
02 خرداد ماه 1397 ساعت 14:13
قابل توجه دانشجویان استاد صفری اسفنجانی
کلاس جبرانی چهارشنبه 97/03/09ساعت17-15....
02 خرداد ماه 1397 ساعت 10:30
قابل توجه دانشجویان دکتر مستاجران
کلاسهای جبرانی روز پنجشنبه در 97/03/04 روز جمعه....
02 خرداد ماه 1397 ساعت 10:28
قابل توجه دانشجویان استاد بزم آرا
عدم تشکیل کلاسهای پنجشنبه 97/03/03....
30 ارديبهشت ماه 1397 ساعت 11:03
قابل توجه دانشجویان استاد رضائیان
عدم تشکیل کلاسهای سه شنبه 97/03/01....
30 ارديبهشت ماه 1397 ساعت 08:59
قابل توجه دانشجویان استاد ملکوتی
عدم تشکیل کلاسهای یکشنبه 97/02/30....
27 ارديبهشت ماه 1397 ساعت 08:43
قابل توجه دانشجویان دکتر لطیفی
عدم تشکیل کلاس های پنجشنبه 97/02/27....
26 ارديبهشت ماه 1397 ساعت 11:10
قابل توجه دانشجویان استاد حبیبی
عدم تشکیل کلاسهای پنجشنبه97/02/27 وجبرانی جمعه 97/02/28 ساعت14-9....
26 ارديبهشت ماه 1397 ساعت 09:43
قابل توجه دانشجویان استاد فروتن
امتحان میان ترم و کلاسهای جبرانی....
26 ارديبهشت ماه 1397 ساعت 09:35
قابل توجه دانشجویان استاد پاینده
تحویل پروژه حجم سازی97/03/21 ساعت 13/30....
26 ارديبهشت ماه 1397 ساعت 09:29
قابل توجه دانشجویان استاد پاینده
تحویل پروژه درک وبیان 2 ومبانی هنرهای تجسمی 97/03/22....
26 ارديبهشت ماه 1397 ساعت 09:26
قابل توجه دانشجویان استاد حاتمی
کلاس جبرانی مدیریت مالی جمعه 97/02/28 ساعت 9....
25 ارديبهشت ماه 1397 ساعت 07:45
قابل توجه دانشجویان استاد زارع
عدم تشکیل کلاسهای آشنایی باقران سه شنبه 97/02/25....
24 ارديبهشت ماه 1397 ساعت 11:02
قابل توجه دانشجویان دکتر علوی
عدم تشکیل کلاس شناخت و طراحی معماری در روستا روز دوشنبه 97/02/24....
24 ارديبهشت ماه 1397 ساعت 08:46
قابل توجه دانشجویان استاد فروتن
امتحان زبان تخصصی و کلاس جبرانی....
23 ارديبهشت ماه 1397 ساعت 21:55
قابل توجه دانشجویان استاد عابدینی
عدم تشکیل کلاس دوشنبه 97/02/24....
23 ارديبهشت ماه 1397 ساعت 12:22
قابل توجه دانشجویان استاد سعیدزاده
عدم تشکیل کلاسهای دوشنبه 97/02/24....
23 ارديبهشت ماه 1397 ساعت 07:56
قابل توجه دانشجویان استادمیرزاخانی
عدم تشکیل کلاس یکشنبه 97/02/23....
23 ارديبهشت ماه 1397 ساعت 07:54
قابل توجه دانشجویان دکتر نصری
عدم تشکیل کلاس یکشنبه 97/02/23....
20 ارديبهشت ماه 1397 ساعت 07:48
قابل توجه دانشجویان دکتر نصری
عدم تشکیل کلاسهای پنجشنبه 97/02/20....
19 ارديبهشت ماه 1397 ساعت 18:18
قابل توجه دانشجویان استادگرامی
عدم تشکیل کلاسهای پنجشنبه 20اردیبهشت....
18 ارديبهشت ماه 1397 ساعت 13:23
قابل توجه دانشجویان استاد ضیاء بروجنی
عدم تشکیل کلاسهای چهارشنبه 97/02/19....
18 ارديبهشت ماه 1397 ساعت 08:49
قابل توجه دانشجویان استاد حاتمی
عدم تشکیل کلاس سه شنبه 97/02/18....
17 ارديبهشت ماه 1397 ساعت 14:23
قابل توجه دانشجویان استاد خانم نوری
عدم تشکیل کلاسهای سه شنبه 97/02/18....
17 ارديبهشت ماه 1397 ساعت 13:37
قابل توجه دانشجویان دکتر کیانی
عدم تشکیل کلاسهای سه شنبه 97/02/18 وجبرانی آنها در همان ساعت یکشنبه 97/02/23....
17 ارديبهشت ماه 1397 ساعت 07:41
قابل توجه دانشجویان دکتر داودی
کلاس فیزیولوژی دام در ساعت 11 دوشنبه 97/02/17 برگزار می شود....
16 ارديبهشت ماه 1397 ساعت 12:22
قابل توجه دانشجویان استاد فلاحیان
عدم تشکیل کلاسهای پنجشنبه 97/02/20....
16 ارديبهشت ماه 1397 ساعت 09:13
قابل توجه دانشجویان دکتر لطیفی
عدم تشکیل کلاس طراحی معماری 1یکشنبه 97/02/16 وجبرانی آن سه شنبه 97/02/18ساعت 14 ....
16 ارديبهشت ماه 1397 ساعت 08:26
قابل توجه دانشجویان استاد اجودانیان
عدم تشکیل کلاسهای یکشنبه 97/02/16....
11 ارديبهشت ماه 1397 ساعت 09:55
قابل توجه دانشجویان استاد داوودپاشا
عدم تشکیل کلاسهای پنجشنبه 97/02/13....
09 ارديبهشت ماه 1397 ساعت 13:03
قابل توجه دانشجویان استادصمدی
عدم تشکیل کلاسهای دوشنبه 97/02/10....
09 ارديبهشت ماه 1397 ساعت 09:10
قابل توجه دانشجویان استادحاتمی
عدم تشکیل کلاس سه شنبه 97/02/11....
09 ارديبهشت ماه 1397 ساعت 08:23
قابل توجه دانشجویان استادحاج آقا حسینی
عدم تشکیل کلاس یکشنبه 97/02/09....
09 ارديبهشت ماه 1397 ساعت 07:35
قابل توجه دانشجویان دکتر جعفری
عدم تشکیل کلاسهای یکشنبه 97/02/09....
05 ارديبهشت ماه 1397 ساعت 10:16
قابل توجه دانشجویان استادعبدالله زاده
امتحان میان ترم فیزیک پیش....
05 ارديبهشت ماه 1397 ساعت 10:13
قابل توجه دانشجویان استادقشقایی
کلاس جبرانی ریاضی پیش....
04 ارديبهشت ماه 1397 ساعت 20:17
قابل توجه دانشجویان استاد محمودی
عدم تشکیل کلاسهای چهارشنبه 5 اردیبهشت....
04 ارديبهشت ماه 1397 ساعت 10:47
قابل توجه دانشجویان استادمحمدی خروشانی
عدم تشکیل کلاس سه شنبه 96/02/04....
04 ارديبهشت ماه 1397 ساعت 10:24
قابل توجه کلیه دانشجویان گرایشهای مکانیک
فعالیت در انجمن علمی....شرکت فناوری اطلاعات ققنوس کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین شهر می باشد