تشکیل کلاسها

کد : 10
آرشیو مطالب...
30 مهر ماه 1397 ساعت 12:05
قابل توجه دانشجویان استاد پورآزادی
عدم تشکیل کلاس های استاد پور آزادی سه شنبه 1 آبان ماه 97....
30 مهر ماه 1397 ساعت 11:38
قابل توجه دانشجویان استاد علی خانی
عدم تشکیل کلاس های استاد علی خانی دوشنبه 30 مهر ماه 97....
29 مهر ماه 1397 ساعت 15:30
قابل توجه دانشجویان آقای دکتر داودی
عدم تشکیل کلاس هایآقای دکتر داودی دوشنبه 30 مهر ماه 97....
29 مهر ماه 1397 ساعت 13:50
قابل توجه دانشجویان استاد مستاجران
عدم تشکیل کلاس های استاد مستاجران دوشنبه 30 مهر ماه 97....
29 مهر ماه 1397 ساعت 13:50
قابل توجه دانشجویان استاد مستاجران
عدم تشکیل کلاس های استاد مستاجران دوشنبه 30 مهر ماه 97....
29 مهر ماه 1397 ساعت 08:19
قابل توجه دانشجویان استاد گرامی ،استاد باروتی واستاد حکیمی
عدم تشکیل کلاس های استاد گرامی ، استاد باروتی واستاد حکیمی 29 مهر ماه 97....
26 مهر ماه 1397 ساعت 15:11
قابل توجه دانشجویان استاد فراز بخت
عدم تشکیل کلاس تکنولوژی سوخت رسانی وماشین های الکتریکی خودرو استاد فراز بخت 1 آبان ماه 97....
26 مهر ماه 1397 ساعت 14:50
قابل توجه دانشجویان استاد بزم آرا
عدم تشکیل کلاس های استاد بزم آرا دوشنبه 30 مهر ماه وپنجشنبه 3 آبان ماه 97....
25 مهر ماه 1397 ساعت 13:52
قابل توجه دانشجویان استاد مستاجران
عدم تشکیل کلاس های استاد مستاجران 26 مهر ماه 97....
25 مهر ماه 1397 ساعت 13:15
قابل توجه دانشجویان استاد رامین جعفری
عدم تشکیل کارگاه مولد وروش های ساخت 26 مهر ماه 97....
15 مهر ماه 1397 ساعت 14:38
قابل توجه دانشجویان درس تربیت بدنی خواهران
تشکیل کلاس های تربیت بدنی خواهران سالن ورزشی پوریای ولی ....شرکت فناوری اطلاعات ققنوس کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین شهر می باشد