تشکیل کلاسها

کد : 10
آرشیو مطالب...
16 اسفند ماه 1395 ساعت 10:13
قابل توجه دانشجویان استاد مساح
عدم تشکیل کلاس چهارشنبه 18 اسفند....
16 اسفند ماه 1395 ساعت 08:01
قابل توجه دانشجویان استاد محمدرضا تجدد
عدم تشکیل کلاس سه شنبه 17 اسفند....
16 اسفند ماه 1395 ساعت 07:54
قابل توجه دانشجویان خانم محمودی
عدم تشکیل کلاس دوشنبه 16 اسفند....
14 اسفند ماه 1395 ساعت 11:25
قابل توجه دانشجویان خانم عبدالله زاده
عدم تشکیل کلاس شنبه 14 اسفند....
11 اسفند ماه 1395 ساعت 08:44
قابل توجه دانشجویان خانم کثیری
عدم تشکیل کلاس چهارشنبه 11 اسفند....
10 اسفند ماه 1395 ساعت 09:59
قابل توجه دانشجویان خانم مقدس
عدم تشکیل کلاس چهارشنبه 11 اسفند....
10 اسفند ماه 1395 ساعت 09:37
قابل توجه دانشجویان استاد حسن نتاج
عدم تشکیل کلاس سه شنبه 10 اسفندماه....
10 اسفند ماه 1395 ساعت 07:42
قابل توجه دانشجویان خانم مهرنوش
عدم تشکیل کلاس سه شنبه 10 اسفند....
09 اسفند ماه 1395 ساعت 20:51
قابل توجه دانشجویان استاد منصوری
عدم تشکیل کلاس سه شنبه 10 اسفند....
09 اسفند ماه 1395 ساعت 16:20
قابل توجه دانشجویان استاد قربانی پور
عدم تشکیل کلاس سه شنبه 10 اسفند....
09 اسفند ماه 1395 ساعت 15:02
قابل توجه دانشجویان خانم کوچک دزفولی
عدم تشکیل کلاس 15 و16 و17 اسفندماه....
09 اسفند ماه 1395 ساعت 10:51
قابل توجه دانشجویان استاد خانم کتابی
عدم تشکیل کلاس سه شنبه 10 اسفندماه ....
09 اسفند ماه 1395 ساعت 10:49
قابل توجه دانشجویان استاد خانم فلاحی
عدم تشکیل کلاس سه شنبه 10 اسفندماه ....
09 اسفند ماه 1395 ساعت 10:45
قابل توجه دانشجویان خانم شریفی مال امیری
عدم تشکیل کلاس دوشنبه 9 اسفند 16-13 و تشکیل کلاس18/30-16....
09 اسفند ماه 1395 ساعت 09:48
قابل توجه دانشجویان خانم بابایی
عدم تشکیل کلاس دوشنبه 9 اسفند....
08 اسفند ماه 1395 ساعت 09:05
قابل توجه دانشجویان خانم شریفی مال امیری
عدم تشکیل کلاس یکشنبه 8 اسفند....
07 اسفند ماه 1395 ساعت 12:01
قابل توجه دانشجویان آقای دکتر رئیس السادات
عدم تشکیل کلاس فیزیک 1 شنبه 7 اسفند....
04 اسفند ماه 1395 ساعت 07:57
قابل توجه دانشجویان آقای دکتر معصوم زاده
عدم تشکیل کلاس های سه شنبه وچهارشنبه 10 و11 اسفندماه ....
03 اسفند ماه 1395 ساعت 14:51
قابل توجه دانشجویان خانم رفیعی طالقانکی
عدم تشکیل کلاس چهارشنبه 4 اسفند....
02 اسفند ماه 1395 ساعت 13:21
قابل توجه دانشجویان استاد مهاجر
عدم تشکیل کلاسهای سه شنبه 3 اسفند....
02 اسفند ماه 1395 ساعت 09:13
قابل توجه کلیه دانشجویان دکتر کیانی
عدم تشکیل کلاس سه شنبه 3 اسفند....
02 اسفند ماه 1395 ساعت 09:05
قابل توجه دانشجویان استاد طلایی
کلاس جبرانی طرح 3چهارشنبه 4 اسفند....
02 اسفند ماه 1395 ساعت 09:04
قابل توجه دانشجویان خانم احمدی
عدم تشکیل کلاس یکشنبه 8 اسفند....
01 اسفند ماه 1395 ساعت 17:12
قابل توجه دانشجویان خانم جهانمرد
عدم تشکیل کلاس دوشنبه 2 اسفند....
01 اسفند ماه 1395 ساعت 12:06
قابل توجه دانشجویان خانم ترابیان سیاه بومی
عدم تشکیل کلاس دوشنبه 2 اسفندماه....
30 بهمن ماه 1395 ساعت 13:00
قابل توجه دانشجویان استاد احمدی حکمتی کار
عدم تشکیل کلاس شنبه 7اسفند....
30 بهمن ماه 1395 ساعت 12:59
قابل توجه دانشجویان خانم غافل
عدم تشکیل کلاس شنبه 7اسفند....
29 بهمن ماه 1395 ساعت 16:04
قابل توجه دانشجويان کارشناسی معماری، استاد طلایی
عدم تشکیل کلاس....
28 بهمن ماه 1395 ساعت 14:19
قابل توجه دانشجویان که با استاد سجاد احمدی تربیت بدنی دارند
عدم تشکیل کلاس پنجشنبه 95/11/28....
27 بهمن ماه 1395 ساعت 11:27
قابل توجه دانشجویان که با خانم توکلی زبان عمومی دارند
معرفی کتاب زبان عمومی....
26 بهمن ماه 1395 ساعت 09:33
قابل توجه دانشجویان خانم محمودی
عدم تشکیل کلاس ساختمان داده سه شنبه 95/11/26....
26 بهمن ماه 1395 ساعت 08:52
قابل توجه دانشجویان خانم داوری
عدم تشکیل کلاس سه شنبه 95/11/26....
17 بهمن ماه 1395 ساعت 15:31
قابل توجه دانشجویان استاد خیری
عدم تشکیل کلاس....
17 بهمن ماه 1395 ساعت 15:26
قابل توجه دانشجویان استاد صمدی
عدم تشکیل کلاس....شرکت فناوری اطلاعات ققنوس کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین شهر می باشد