تشکیل کلاسها

کد : 10
آرشیو مطالب...
03 خرداد ماه 1396 ساعت 10:12
قابل توجه دانشجویان استاد عباسی
تغییر ساعت کلاسهای پنجشنبه 4 خرداد به ساعت 13/30....
03 خرداد ماه 1396 ساعت 10:10
قابل توجه دانشجویان استاد بزم ارا
کلاس جبرانی متره پنجشنبه 4 خرداد....
02 خرداد ماه 1396 ساعت 11:14
قابل توجه دانشجویان دکتر مجلسی
عدم تشکیل کلاس چهارشنبه 3 خرداد و جبرانی آن شنبه 6 خرداد ساعت8....
01 خرداد ماه 1396 ساعت 10:10
قابل توجه دانشجویان استاد منصوری
کلاس جبرانی سیستم عامل 2 سه شنبه 2 خردادساعت 13/30....
31 ارديبهشت ماه 1396 ساعت 14:59
قابل توجه دانشجویان استاد زارع
عدم تشکیل کلاس چهارشنبه 96/03/03....
31 ارديبهشت ماه 1396 ساعت 10:51
قابل توجه دانشجویان استاد شریعتی
کلاس جبرانی سه شنبه 96/03/02....
31 ارديبهشت ماه 1396 ساعت 10:49
قابل توجه دانشجویان استادغفوری
ژوژمان طراحی و مبانی چهارشنبه 96/03/03....
30 ارديبهشت ماه 1396 ساعت 13:04
قابل توجه دانشجویان حاج اقا حسینی
عدم تشکیل کلاس شنبه 30 اردیبهشت ماه....
30 ارديبهشت ماه 1396 ساعت 00:32
قابل توجه دانشجویان خانم بلوچی
عدم تشکیل کلاس....
27 ارديبهشت ماه 1396 ساعت 14:14
قابل توجه دانشجویان دکتر امین تجدد
تشکیل کلاسها و حضور درهفته آینده ....
27 ارديبهشت ماه 1396 ساعت 14:09
قابل توجه دانشجویان استاد محمدرضا تجدد
کلاس جبرانی دوشنبه 96/03/01....
26 ارديبهشت ماه 1396 ساعت 11:15
قابل توجه دانشجویان دکتر کیانی
عدم تشکیل کلاس های چهارشنبه 27 اردیبهشت ماه و جبرانی آنها 1 خرداد....
25 ارديبهشت ماه 1396 ساعت 14:26
قابل توجه دانشجویان استاد مریم محمودی
عدم تشکیل کلاس سه شنبه 96/02/26 وکلاس جبرانی آن شنبه 96/02/30 ساعت 9تا12....
25 ارديبهشت ماه 1396 ساعت 14:21
قابل توجه دانشجویان استاد خانم احمدی
کلاس جبرانی چهارشنبه 96/02/27....
25 ارديبهشت ماه 1396 ساعت 14:19
قابل توجه دانشجویان استاد عبدالعلی زنجانی
کلاس جبرانی کاربرد کامپیوتر چهارشنبه 96/02/27 ساعت 9....
24 ارديبهشت ماه 1396 ساعت 14:05
قابل توجه دانشجویان استاد محمدرضائی
عدم تشکیل کلاس یکشنبه 24 اردیبشت ماه ....
24 ارديبهشت ماه 1396 ساعت 10:34
قابل توجه دانشجویان خانم ترابیان فرد
عدم تشکیل کلاس یکشنبه 24 اردیبهشت ماه....
24 ارديبهشت ماه 1396 ساعت 09:29
قابل توجه دانشجویان خانم سعیدزاده
عدم تشکیل کلاسهای یکشنبه 24 اردیبهشت ماه....
24 ارديبهشت ماه 1396 ساعت 09:25
قابل توجه دانشجویان استاد قدسی
عدم تشکیل کلاس یکشنبه 24 اردیبهشت ماه....
19 ارديبهشت ماه 1396 ساعت 15:53
قابل توجه دانشجویان دکتر مجلسی
تغییر کلاس طرح معماری داخلی دو از ساعت 8 به 13/30....
19 ارديبهشت ماه 1396 ساعت 10:52
قابل توجه دانشجویان استادعزیزی
عدم تشکیل کلاس سه شنبه 19 اردیبهشت....
19 ارديبهشت ماه 1396 ساعت 10:20
قابل توجه دانشجویان استاد امین تجدد
عدم تشکیل کلاس های سه شنبه 19 اردیبهشت ماه....
19 ارديبهشت ماه 1396 ساعت 10:10
قابل توجه دانشجویان استاد حاتمی
عدم تشکیل کلاس پنجشنبه 21 اردیبهشت ماه درس اصول حسابرسی1 ....
19 ارديبهشت ماه 1396 ساعت 09:14
قابل توجه دانشجویان استاد محمد رضائی
عدم تشکیل کلاس سه شنبه 19 اردیبهشت ماه....
19 ارديبهشت ماه 1396 ساعت 08:14
قابل توجه دانشجویان استاد دارم
عدم تشکیل کلاس چهارشنبه 20 اردیبهشت ماه ....
18 ارديبهشت ماه 1396 ساعت 13:39
قابل توجه دانشجویان استاد محمدرضا تجدد
عدم تشکیل کلاس فرم و فضا سه شنبه 19 اردیبهشت ماه ....
18 ارديبهشت ماه 1396 ساعت 11:00
قابل توجه دانشجویان استاد احمدی حکمتی کار
عدم تشکیل کلاس شنبه 23 اردیبهشت....
18 ارديبهشت ماه 1396 ساعت 10:53
قابل توجه دانشجویان استاد شریعتی
عدم تشکیل کلاس تربیت بدنی چهارشنبه 20 اردیبهشت....
17 ارديبهشت ماه 1396 ساعت 11:15
قابل توجه دانشجویان استاد امیری
عدم تشکیل کلاس یکشنبه 17 اردیبهشت....
17 ارديبهشت ماه 1396 ساعت 10:18
قابل توجه دانشجویان استاد محمد رضائی
عدم تشکیل کلاس یکشنبه 17 اردیبهشت....
16 ارديبهشت ماه 1396 ساعت 13:51
قابل توجه دانشجویان استاد امیرمحمد داودی
عدم تشکیل کلاس های یکشنبه و سه شنبه 17 و19 اردیبهشت....
15 ارديبهشت ماه 1396 ساعت 06:41
قابل توجه دانشجویان دروس کارگاه تاسیسات برقی، کارگاه تاسیسات مکانیکی و کارگاه اسکلت فلزی و جوشکاری
به اطلاع  میرساندکلیه دانشجویانی که دروس کارگاه تاسیسات برقی و کارگاه تاسیسات مکانیکی و کارگاه اسکلت فلزی و جوشکاری را در ترم نیمسال دوم 95_96 اخذ نموده اند ،ساعت 9 صبح روز سه‌شنبه 96/2/1....
30 فروردين ماه 1396 ساعت 11:06
قابل توجه دانشجویان استاد کوچک دزفولی
کلاس جبرانی برنامه سازی پیشرفته پنجشنبه 96/2/31 ساعت 10....
30 فروردين ماه 1396 ساعت 11:00
قابل توجه دانشجویان استاد توکلی(زبان)
کلاس جبرانی زبان پیش 96/2/2 و 96/2/4 ساعت 13/30-12....
30 فروردين ماه 1396 ساعت 10:52
قابل توجه دانشجویان استاد صیرفیان
کلاس های جبرانی شنبه 96/02/02 کلاس 307....
30 فروردين ماه 1396 ساعت 08:09
قابل توجه دانشجویان دکترگرامی
عدم تشکیل کلاس پنجشنبه 31 فروردین....
28 فروردين ماه 1396 ساعت 08:12
قابل توجه دانشجویان دکتر جعفری
عدم تشکیل کلاس صبح دوشنبه 28 فروردین ماه ....
27 فروردين ماه 1396 ساعت 08:00
قابل توجه دانشجویان استاد حجارزاده
عدم تشکیل کلاس یکشنبه 27 فروردین....
24 فروردين ماه 1396 ساعت 09:47
قابل توجه دانشجویان دکتر آقایی
عدم تشکیل کلاس پنجشنبه 24 فروردین ....
21 فروردين ماه 1396 ساعت 12:27
قابل توجه دانشجویان استاد هوشمندفر
عدم تشکیل کلاس دوشنبه 21 فروردین ماه....
21 فروردين ماه 1396 ساعت 11:25
قابل توجه دانشجویان خانم رضایی
عدم تشکیل کلاس دوشنبه 21 فروردین....
20 فروردين ماه 1396 ساعت 16:37
قابل توجه دانشجویان دکتر قربانی
عدم تشکیل کلاس دوشنبه 21فروردین....
20 فروردين ماه 1396 ساعت 14:24
قابل توجه دانشجویان خانم بابایی
ساعت کلاس تصویرسازی دوشنبه 21 فروردین....
19 فروردين ماه 1396 ساعت 19:53
قابل توجه دانشجویان آقای دکتر قربانی
عدم تشکیل کلاس....
19 فروردين ماه 1396 ساعت 15:16
قابل توجه دانشجویان استاد مستاجران
عدم تشکیل کلاس یکشنبه 20فروردین....
19 فروردين ماه 1396 ساعت 12:05
قابل توجه دانشجویان استاد صیرفیان
عدم تشکیل کلاس یکشنبه 20 فروردین....
19 فروردين ماه 1396 ساعت 11:14
قابل توجه دانشجویان آشنایی باقران کریم استاد زارع
عدم تشکیل کلاس چهارشنبه 23 فروردین....
19 فروردين ماه 1396 ساعت 09:36
قابل توجه دانشجویان خانم فلاحیان
عدم تشکیل کلاس یکشنبه 20 فروردین....
16 فروردين ماه 1396 ساعت 13:58
قابل توجه دانشجویان استاد داود پاشا
عدم تشکیل کلاس های شنبه 19 فروردین....
16 فروردين ماه 1396 ساعت 12:09
قابل توجه دانشجویان دکتر داودی
عدم تشکیل کلاس های پنجشنبه 17 فروردین....
16 فروردين ماه 1396 ساعت 11:32
قابل توجه دانشجویان استادجلیلی
عدم تشکیل کلاس های چهارشنبه 16 فروردین....
16 فروردين ماه 1396 ساعت 10:12
قابل توجه دانشجویان خانم پرندوار
عدم تشکیل کلاس تحلیل مدارهای الکتریکی یکشنبه 20 فروردین....
15 فروردين ماه 1396 ساعت 12:31
قابل توجه دانشجویان خانم دکتر انصاری
عدم تشکیل کلاس چهارشنبه 16 فروردین....
15 فروردين ماه 1396 ساعت 09:52
قابل توجه دانشجویان خانم فلاحی
عدم تشکیل کلاس سه شنبه 15فروردین....
15 فروردين ماه 1396 ساعت 08:19
قابل توجه دانشجویان خانم فرهادی
عدم تشکیل کلاس سه شنبه وچهارشنبه 15 و16 فروردین....
14 فروردين ماه 1396 ساعت 12:17
قابل توجه دانشجویان خانم رضوانی
عدم تشکیل کلاس سه شنبه 15 فروردین....
14 فروردين ماه 1396 ساعت 11:21
قابل توجه دانشجویان خانم دکتر انصاری
عدم تشکیل کلاس سه شنبه 15 فروردین....
14 فروردين ماه 1396 ساعت 09:38
قابل توجه دانشجویان استاد مهرنوش
عدم تشکیل کلاس سه شنبه و چهارشنبه 15 و16 فروردین....شرکت فناوری اطلاعات ققنوس کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین شهر می باشد