همایش مشاوره انتخاب رشته و هدایت تحصیلی توسط دانشگاه برگزار شد

سیدمسعود داودی عصر امروز در همایش مشاوره انتخاب رشته و هدایت تحصیلی در جمع داوطلبان ورود به دانشگاه با اشاره به لزوم انتخاب آگاهانه و هوشمندانه برای انتخاب دانشگاه خاطرنشان کرد: داوطلبان با آینده‌نگری دقیق می‌بایست اقدام به انتخاب رشته و دانشگاه محل تحصیل نمایند و از انتخاب‌های احساسی اجتناب کنند.