قابل توجه دانشجویان علاقه مند به اخذ ترم تابستان

قابل توجه دانشجویان علاقه مند به اخذ ترم تابستان

نحوه انتخاب واحد ترم تابستان 98


در تاریخ ۱۳۹۸/۴/۱۰ ساعت ۱۰:۲۴:۵۹ اطلاعیه های مهمبا توجه به بخشنامه دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان مبنی بر برگزاری ترم تابستان در واحد خمینی شهر دانشجویان علاقه مند می توانند با مراجعه به سایت این واحد و مشاهده لینک دروس، درس های مورد نیاز خود را انتخاب کرده و با اخذ فرم ترم تابستان از صفحه سایت واحد شاهین شهر و یا انتشارات و اخذ تایید از مدیر گروه محترم و معاونت آموزشی نامه معرفی ترم تابستان را از اداره آموزش دریافت کرده و به همراه مابقی مدارک به واحد خمینی شهر مراجعه نمایند.

 

لیست دروس ارائه شده در واحد خمینی شهر