زمان برگزاری کارگاه ها و آزمایشگاه های گروه مکانیک

زمان برگزاری کارگاه ها و آزمایشگاه های گروه مکانیک

زمان برگزاری کارگاه ها و آزمایشگاه های گروه مکانیک در مقاطع کاردانی و کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته)


در تاریخ ۱۳۹۸/۴/۹ ساعت ۱۱:۳۹:۸ اطلاعیه های مهم کلاسهاکارگاه جوش کاری

روز یکشنبه 98/04/16   ساعت 8 صبح

روز دوشنبه 98/04/24   ساعت 8 صبح

 

کارگاه ریخته گری

روز یکشنبه 98/04/16   ساعت 10 صبح

روز دوشنبه 98/04/24   ساعت 10 صبح

 

کارگاه کانال سازی و کارگاه ورق کاری

روز یکشنبه 98/04/16   ساعت 12 صبح

روز دوشنبه 98/04/24   ساعت 12 صبح

 

درس کاربینی (رشته ساخت و تولید)

روز یکشنبه 98/04/16   ساعت 12 صبح

روز دوشنبه 98/04/24   ساعت 12 صبح