قابل توجه دانشجویان گروه مکانیک

قابل توجه دانشجویان گروه مکانیک

تغییر ساعت آزمایشگاه هیدرولیک و پنوماتیک


در تاریخ ۱۳۹۸/۴/۹ ساعت ۱۱:۳۳:۴۱ اطلاعیه های مهم دانشجوییزمان برگزاری آزمایشگاه هیدرولیک و پنوماتیک به روز های دوشنبه و سه شنبه 10 و 11 تیرماه ساعت 8 صبح انتقال یافت.