قابل توجه دانشجویان گروه مکانیک

قابل توجه دانشجویان گروه مکانیک

زمان برگزاری آزمایشگاه هیدرولیک و پنوماتیک


در تاریخ ۱۳۹۸/۴/۵ ساعت ۷:۵۳:۵۴ اطلاعیه های مهم کلاسهاآزمایشگاه هیدرولیک و پنوماتیک روزهای دوشنبه و سه شنبه مورخ 10 و 11 تیرماه 98 ساعت 14:30 برگزار خواهد شد.