برگزاری کارگاه ها و آزمایشگاه های مکانیک

برگزاری کارگاه ها و آزمایشگاه های مکانیک

زمان برگزاری آزمایشگاه ها و کارگاه های گروه مکانیک و تاسیسات


در تاریخ ۱۳۹۸/۴/۲ ساعت ۱۵:۴۳:۱۱ اطلاعیه های مهم کلاسهاآزمایشگاه سیالات 

یکشنبه 98/04/09 ساعت 8 صبح

 

آزمایشگاه تهویه مطبوع تابستانی 1 و 2

یکشنبه 98/04/09 ساعت 11 صبح

 

آزمایشگاه ترمودینامیک

دوشنبه 98/04/10 ساعت 8 صبح

 

کارگاه حرارت مرکزی با آب گرم 

دوشنبه 98/04/10 ساعت 11 صبح

 

آزمایشگاه کنترل تهویه مطبوع 

سه شنبه 98/04/11 ساعت 8 صبح