برگزاری کنکور مقطع کارشناسی ارشد

برگزاری کنکور مقطع کارشناسی ارشد

تعطیلی امور اداری در روزهای پنجشنبه و جمعه 23 و 24 خرداد 98


در تاریخ ۱۳۹۸/۳/۲۳ ساعت ۱۲:۸:۳۴ اطلاعیه های مهم



قابل توجه کلیه دانشجویان و اساتید محترم

با توجه به برگزاری کنکور کارشناسی ارشد در روزهای پنجشنبه و جمعه مورخ 23 و 24 خردادماه انجام تمامی امور اداری در این روزها امکان پذیر نخواهد بود و هر گونه پاسخگویی از روز شنبه انجام خواهد شد.