نحوه دانلود فایل های دروس از صفحه اصلی سایت

نحوه دانلود فایل های دروس از صفحه اصلی سایت

دانشجویان می توانند جزواتی که اساتید به دانشگاه ارائه نموده اند را از روال مشخص شده در سایت دانلود نمایند.


در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ساعت ۱۳:۵۳:۷ اطلاعیه های مهم