بررسی پنل شخصی

بررسی پنل شخصی

لزوم بررسی پنل شخصی توسط دانشجویان


در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ساعت ۲۳:۱۲:۳۵ اطلاعیه های مهمقابل توجه کلیه دانشجویان

با توجه به قراردادن فایل های جزوات و پیام توسط اساتید لازم است کلیه دانشجویان به صورت روزانه به صفحه شخصی خود مراجعه نموده و از آخرین پیامها و فایل های آپلود شده مطلع گردند.