اطلاعیه نحوه ثبت نام دانشجویان متقاضی حضور در صنایع مرتبط برای افزایش مهارت

اطلاعیه نحوه ثبت نام دانشجویان متقاضی حضور در صنایع مرتبط برای افزایش مهارت

به منظور یاوری شغلی دانشجویان محترم، دانشگاه آزاد اسلامی تفاهم نامه هایی را با اتاق بازرگانی اصفهان و برخی از صنایع منعقد و در دست اقدام دارد. افرادی که تمایل به حضور در صنایع مرتبط در زمان تحصیل را برای افزایش مهارتهای شغلی دارند می توانند درخواست خود را ارائه کنند.


در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ ساعت ۸:۲۵:۵۳ اطلاعیه های مهمبرای اطلاع از لیست بنگاه های اقتصادی و شرکت های دانش بنیان متقاضی دانش پذیر می توانید فایل مربوطه را از اینجا دانلود کنید. 

جهت ثبت نام و دریافت فرم به امور پژوهشی (آقای حکیمیان) در طبقه سوم ساختمان آموزشی و اداری مراجعه فرمائید. 

روابط عمومی