اطلاعیه نحوه ثبت نام پذیرفته شدگان در تکمیل ظرفیت نیمسال دوم 98 و ثبت نام آزمون 99 مقطع کارشناسی ارشد

اطلاعیه نحوه ثبت نام پذیرفته شدگان در تکمیل ظرفیت نیمسال دوم 98 و ثبت نام آزمون 99 مقطع کارشناسی ارشد

نحوه ثبت نام پذیرفته شدگان در تکمیل ظرفیت نیمسال دوم 98 مقطع کارشناسی ارشد اعلام شد.


در تاریخ ۱۳۹۸/۹/۲۶ ساعت ۱۱:۵۷:۳۲ اطلاعیه های مهمبه اطلاع پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت نیمسال دوم 99-98 در مقطع کارشناسی ارشد می رساند، ضروری است به منظور تشکیل پرونده فیزیکی و تکمیل ثبت نام از تاریخ 98/11/01 لغایت 98/11/04 با در دست داشتن مدارک شناسایی و تحصیلی به اداره آموزش دانشگاه واقع در طبقه دوم ساحتمان آموزشی و اداری مراجعه نمایند. 

همچنین به اطلاع آن دسته از داوطلبان متقاضی شرکت در آزمون کارشناسی ارشد سال 99 که موفق به ثبت نام در بازه زمانی مربوطه نشده اند می رساند، فرصت مجدد ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد 99 از تاریخ 14 بهمن لغایت 16 بهمن از طریق وب سایت www.sanjesh.org وجود دارد. 

تلفن اداره آموزش دانشگاه جهت پاسخگویی به سئوالات: 45268505 مستقیم 

45268500 داخلی 105 (مدیر آموزش: مهندس عمادی)