برگزاری جلسه دفاع دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد

برگزاری جلسه دفاع دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد

برگزاری جلسه دفاع دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد رشته های معماری و معماری داخلی


در تاریخ ۱۳۹۸/۹/۱۰ ساعت ۱۵:۵۹:۱۴ اطلاعیه های مهمقابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته های معماری و معماری داخلی

فردا 11 آذرماه 98 از ساعت 9 صبح جلسات دفاع دانشجویان رشته های معماری و معماری دانخلی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین شهر برگزار خواهد شد.